SINAV KURALLARI | Özen Sürücü Kursu - İzmir sürücü kursları , izmir sürücü kursu, ehliyet kursu, izmir ucuz ehliyet
Anasayfa » aday resimleri » SINAV KURALLARI
SINAV KURALLARI
 

Sınav Kuralları lütfen okuyunuz…

ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ MERKEZLER NASIL BELİRLENECEKTİR?
SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?

Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce www.ozensurucukursu.com adresinde yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.
Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır..
ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?
a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak) (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)
b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,

ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?
SERTİFİKA TÜRÜ İLK YARDIM BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ SINAV SÜRESİ

Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı 81 il merkezinde yapılmakta olup, adaylar kayıtlı oldukları kursların il merkezlerindeki sınav yapılacak binalara bilgisayar ortamında rasgele yerleştirilecektir.

.göreceklerdir salonu ve binayı gireceği nava sıönce gün bir az en navdan sıAdaylar

3.4.1. İlk defa sınava girecek adaylar;
A1 – A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;
İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Motor ve Araç Tekniği Bilgisinden,
H sertifika türünde;
İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden,
3.4.2. Sertifika Farkı için;
Mevzuatında belirtilen derslerden sınava gireceklerdir.
3.4.3. Daha önce sınava giren ve başarısız olan adaylar;
başarısız oldukları derslerden sınava gireceklerdir.

Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve sınav süresi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Ehliyet Sınıfı, İlkyardım ,Trafik,Motor,Ve Sınav Süresini Gösterir..

 

A1 – A2: 30 40 20 120 dakika

B 30 50 40 150 dakika

C – D – E 30 50 40 150 dakika

FARK E MUAF MUAF 40 60 dakika

FARK A2 MUAF MUAF 20 60 dakika

F – G 30 40 30 130 dakika

H 30 50 MUAF 100 dakika

SINAVIN UYGULANMASI
Adayların;

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları; girişte verilen sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturumda gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında ve aynı hizada oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar; test kitapçıklarının üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler 45 dakika) içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

• Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri,
• Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları, yasaktır.
• Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara, sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu gönderilmeyecektir.

ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.
3. Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Cevap kağıdında bulunan “bu bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız. Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.
5. Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. (Gerektiğinde kitapçık türü 4’e (dörde) çıkarılabilecektir.) Cevap kağıdında kodlanmış olan kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı olup olmadığını kontrol ediniz, aynı değilse salon görevlilerinden kitapçığınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında bu derse ait sütunun altındaki soru numarasını bularak, size göre doğru olan seçeneği kodlayınız. Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
7. Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.
8. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
10. Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından, ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

• Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

Örnek: B C D
2 A B C D
3 A B C D
SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?
SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

Trafik ve Çevre Bilgisi Testi
Soru 2. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için azamî hız saatte kaç kilometredir?
A)80 B) 70 C) 60 D) 50
Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D” harfi bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.
Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ

1 A

 

Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır. Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını, güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri, cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Ayrıca;
v kopya alma veya verme girişiminde bulunan,
v kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,
v cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,
v sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,
v soru kitapçığını ve/veya cevap kağıdını teslim etmeyen,
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.

ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?
SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

DEĞERLENDİRME

Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemleri ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak, geçerli bulunmayan puanlar iptal edilecektir. Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.

a. Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.
b. Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday numarasını ve açık adresini yazmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için 100 üzerinden puanlar hesaplanır

DİREKSİYON SINAVI ESNASINDA

DEĞERLENDİRİLECEK HALLER

 

1-Aracı çalıştırma harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor,emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor.

 

Kötü Puan

 

2

2-Durakladığı veya park ettiği yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlamıyor, kontrolsüz ve işaretsiz çıkış yapıyor.

5

3-Şerit izleme kurallarına uymuyor. Uygun şeritten gitmiyor. Şerit değiştirme kurallarına uymuyor.

5

4-Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada başarısız bulundu. Hız sınırlarına dikkat etmiyor.

5

5-Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı hususundaki kontrol metodunu bilmiyor.

5

6-Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor.

5

7-Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor.

5

8-Kavşak yaklaşımlarında doğrultu değiştirme(Dönüş) kurallarına uymuyor.

5

9-Kavşaklardaki karşılaşmalarda ilk geçiş hakkı kurallarına uymuyor.

5

10-Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bulundu.

5

11-Karşıdan gelen trafikle karşılaştığında geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymuyor.

2

12-Durma,duraklama, park etme, indirme,bindirme,kapıların açılmasıyla ilgili kurallarına uymuyor.

5

13-Yaya geçidi,okul geçidi ve demir yolu geçidi yaklaşımındaki kurallara uymadı,geçiş hakkı vermiyor.

5

14-Okul taşıtlarıyla geçiş üstünlüğüne sahip araçlarla karşılaştığında ilgili kurallara uymuyor.

2

15-Eğitimli yolda aracı harekete geçirmede başarısız bulundu,eğitimli yolda hareket etme kurallarına uymuyor.

5

16-Aracı harekete geçirmedi,yavaşlatıp durdurmada,kumanda pedallarına yeterince intibak edemiyor. Vites değiştirmede becerisi zayıf. Vites değiştirirken direksiyon hakimiyeti azalıyor,gözünü yoldan ayırıyor.

10

17-Genel olarak direksiyon hakim,yeti zayıf.

10

18-Ses cihazını ve araçların ışıklarını gereksiz yere ve amaçlarının dışında kullanıyor. Gerektiğinde kullanmıyor.

2

19-Işık sisteminin,ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin yerlerini bilmiyor ve kullanmıyor. Soğutma,yağlama,şarj ve yakıt göstergelerini ve manalarını bilmiyor.

2

20-Aşırı derece hey canlı ve telaşlı bulundu. Bu haliyle dikkati dağınık görüldü.

10

YAZILI VE DİREKSİYON SINAVINDA BARAJ 70 PUANDIR 70 PUANIN ALTINDAKİ PUANLAR KALMIŞ SAYILIR

ÖZEN SÜRÜCÜ KURSU ADAYLARINA YAZILI VE DİREKSİYON SINAVLARINDA BAŞARILAR DİLERİZ

 Sürücü Belgesi Sınıfları ve Kullanabilecekleri Araçlar: 

 

A-1 Motorlu bisiklet kullananlar için

A-2 Motosiklet kullananlar için

B Otomobil, minibüs, kamyonet kullananlar için

C Kamyon kullanacaklar için

D Tır (çekici), kullanacaklar için

E Otobüs kullanacaklar için

F Traktör kullanacaklar için

G İş makinesi kullanacaklar için

H Ortopedik özürlüler,işitme özürlüler için.

K Sürücü adayları için (Sürücü kursu tarafından verilir)

 DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYIN – 0(232) 2263535 – 05362383231 / 05559646107

Adres
eskiizmir cad. no:325/2 bozyaka
konak / İzmir
not: (şehitfetibey Ticaret Meslek lisesi yanı)
:    ( 232 ) 226 35 35
 

Telefon: ( 232) 226 26 85

Telefon (GSM)

 
0 536 238 32 31 ( 24 ) saat açık hat

0 555 964 61 07

FAX
232 226 01 07

Msn Adresimiz
ozensurucukursu@hotmail.com

izmir rent a car özen oto kiralama izmir araç kiralama

Yorumlar

5 yorum
 1. sempatik
  26 Kasım 2009

  oleyyyyyyyyyyy geçmişim teşekkürler özen sürücü kursu

  Yorum Yaz
 2. goncagül
  26 Kasım 2009

  çok heyecan yapmıştım sınavda iyi geçmişim valla herşey için çok teşekkür ediyorum özellikle ünal hocama emeğin çok saolasın hocam hakkını helal et

  Yorum Yaz
 3. Sıkılgan
  08 Eylül 2016

  Merhabalar elinizde b grubu sınavına ait kodlama kagit örneği mecvut olan var mı acaba 3 kere yazılı sınava girdim 3ndede kaldım kodlama hatası yaptığımı düşünüyorum 3 sinav sonucunda 62 64 62 oldu

  Yorum Yaz
 4. Adınız/Rumuzunuz
  09 Aralık 2018

  mrb b sınıf ehliyet fiyat herşey dahil

  Yorum Yaz
 5. Özen Sürücü Kursu
  19 Şubat 2019

  merhaba kurs ücreti yıllık taban fiyat olarak belirleniyor arayıp detaylı bilgi alınız.
  02322263535/02322262685/05327439835/05321570495

  ozensurucukursu35 kullanıcı adımız ınstagram adresinden bizi takip ediniz

  Yorum Yaz

Yorum Ekle

Dikkat Oku!
Yorumunuz Önce Admin Onayından Geçer! Küfür, Reklam, Argo Yasaktır